Escola de música | Activitats anuals

Durant el curs els alumnes de llenguatge musical de l’escola assistiran i/o participaran a les diferents activitats que es portaran a terme al llarg del curs a l’escola: concerts, audicions, xerrades...

  • Concert de Santa Cecilia
  • Mostra d’instruments
  • Festival de Nadal
  • Setmana d’audicions
  • Concerts de professors
  • Audicions d’alumnes
  • Concerts d’adults
  • Festival de Fi de Curs

   

La importància del llenguatge

L’estudi de l’instrument necessita del llenguatge musical per poder progressar. No hi ha prou amb el temps que dediques al teu instrument. Cal desenvolupar també altres aspectes que et permetran la comprensió global de la música, i això farà que gaudeixis plenament amb aquest art, que es  ala vegada llenguatge i comunicació. Aquests aspectes (llenguatge i instrument) formen part da la formació d’un músic professional o afeccionat.

Viu la música des de ben petit. PetiTons i Casinet

Educació artística per nens de 4 a 6 anys
L’objectiu principal és que el nen a través de ritmes, melodies, harmonies, cant cançons i moviment corporals sigui capaç de crear experiències vitals en què totes les seves facultats puguin ser expressades amb la música. S’exploraran els recursos creatius i expressius de la veu i dels instruments.

Nou plà d'estudis de música moderna

L'objectiu d' aquesta formació integral consisteix en oferir uns estudis musicals de qualitat i alhora preparar als estudiants per poder assolir un nivell adient per cursar estudis professionals o superiors en un futur.

Activitats Anuals

L’escola porta més de 80 anys organitzant concerts i activitats musicals.
Les més destacades son: el concert de Nadal i el concert de fi de curs on més de 700 persones gaudeixin d’una vetlla musical sense precedents.
El concert anual de professors també és una de les notes més destacades.
Durant el curs s’organitzen moltes audicions, concerts i col·laboracions amb altres entitats on participen tots els alumnes.