Casino Menestral Figuerenc Fundada el 1856 a Figueres, amb més de 150 anys al servei de la cultura de la ciutat i de la comarca, formada per més de quinze seccions amb una forta projecció dins de la vida associativa de Figueres i l’Empordà.
.
Escola de música L'objectiu fonamental de l'escola és proporcionar una formació musical integral, ja sigui aprenentatge es plantegin una posible sortida professional, o per aquells altres que s'ho plantegin com una formació personal.
La biblioteca del Casino Menestral Figuerenc


El Fons de la Biblioteca del Casino Menestral té l'origen en el mateix dia de la fundació de l'entitat, l'any 1856, ja que el seu primer reglament oferia la possibilitat als seus associats de poder gaudir de la lectura com a resposta a les necessitats de formació i preparació per a la vida. Fou la primera biblioteca pública de Figueres.

Les obres conservades -més de quatre mil volums- que componen la biblioteca del Casino Menestral estan centrades principalment en la història del lliure pensament de final del segle XIX i primeres dècades del XX, com a constants de preocupació del republicanisme. Per això abunden les obres de Pi i Margall i de Fernando Garrido per citar-ne de les més importants. Col.leccions com la Bernat Metge, la Catalunya i Els nostres clàssics hi són també molt presents.