Escola de música | Història

El Casino Menestral Figuerenc, ateneu cultural creat el primer de gener de l'any 1856, des del començament va dedicar bona part dels seus esforços a promoure activitats relacionades amb la música com eren el ball i el cant coral.
L'any 1860 a petició dels socis es va crear la "CORAL GERMANOR EMPORDANESA".

No es estrany doncs, que des dels primers moments l'ensenyament reglat de la música tingués un espai dintre les activitats de l'entitat. Així el músic Gabriel Cotó, pels voltants de l'any 1870, fou el primer professor de música del Casino a nivell particular i dirigia també la coral.

És a 1' any 1928 quan es crea una escola de música dirigida per Neus Gómez. Després va agafar la direcció la Lluïsa Matas a l’any 1936. L'any 1956, l'Escola es va afiliar al Conservatori Superior de Música del Liceu sota la direcció de Camila Llobet arribant a més de cent alumnes. L'any 1976 se'n va fer càrrec Quimeta Lorca.

Al 1979 en Jaume Cristau comença la seva etapa com a director de l’Escola i en aquest moment s'adscriu al Conservatori Superior de Música de Barcelona. L'any 1987 l'Escola passa a dependre del Conservatori de Música "Isaac Albèniz" de Girona com a escola lliure i col·legiada.

En el curs 1988-89 se’ns va concedir la menció d'Escola Autoritzada i Reconeguda.
Durant el curs 2003/04 van començar les obres del rehabilitació de l’edifici on té la seu l’Escola de Música situat al C/Ample nº17 de Figueres, fet que va ocasionar el trasllat provisional de les activitats del centre al edifici que ocupava el Col·legi Sant Vicens de Paul, per posteriorment portar a terme un altra mudança a l’actual seu provisional al edifici dels antics jutjats, amb la direcció exposada al paràgraf següent.

Durant el curs 2005-06 comença una nova etapa sota la direcció del músic Ismael Suñé, el curs 2009-10 es varen celebrar els 80 anys d’escola amb un seguit d’activitats.
L’escola actualment disposa de l’Orquestra Versatile, la Coral Germanor, que encara està en actiu i diferents formacions musicals.

 

La missió de l’escola és que els alumnes iniciïn una formació musical de qualitat per tal que, aquells alumnes que tinguin la voluntat i les aptituds per fer-ho puguin arribar a obtenir el títol de Grau Professional a qualsevol conservatori. Això comença aplicant uns trets d’identitat propis de la nostra escola de música.

>> Més Informació

L'objectiu fonamental de l'escola és proporcionar una formació musical integral, ja sigui per als alumnes que amb aquest aprenentatge es plantegin una possible sortida professional, o per aquells altres que s'ho plantegin com una formació personal.

Entenem per formació integral aquella que proporcionarà al nen l'aprenentatge musical suficient perquè, en primer lloc, practiqui i desenvolupi la música que viu en el seu entorn social i amb la qual se sent identificat i, en segon lloc, l'aprenentatge d'altres estils de música que enriqueixin la seva formació musical, cultivant amb tots dos casos la creativitat del nen a través de la improvisació, educant l'oïda de manera immediata i deixant sempre que el nen projecti la seva personalitat en la música que està interpretant.

>> Més Informació

L’objectiu del Casinet és començar a sensibilitzar els nens i nenes endinsant-los al món de la música perquè gaudeixin amb i de la música. Amb el Casinet els nens tenen la oportunitat d'experimentar noves sensacions, despertar-los interès, motivar-los perquè aprenguin noves coses. Els continguts que es treballen al llarg d'aquests dos anys s'estructuren en 5 blocs: audició, cançó - veu, llenguatge musical, educació de l'oïda i moviment i dansa. En finalitzar aquest període els alumnes han d'haver assimilat i interioritzat els conceptes més bàsics i elementals de la música.

>> Més Informació

Tots els estudis tenen com a objectiu principal l’aprenentatge i pràctica d’una matèria concreta. En el nostre cas aquesta matèria és la música, una de les arts més enriquidores i que més ens fa gaudir. L’oferta educativa de la nostra escola és amplia i molt variada: va des de el llenguatge clàssic fins al modern i està estructurada en diferents apartats i assignatures que engloben totes les edats.

>> Més Informació

Durant el curs els alumnes de llenguatge musical de l’escola assistiran i/o participaran a les diferents activitats que es portaran a terme al llarg del curs a l’escola: concerts, audicions, xerrades...

>> Més Informació

La importància del llenguatge

L’estudi de l’instrument necessita del llenguatge musical per poder progressar. No hi ha prou amb el temps que dediques al teu instrument. Cal desenvolupar també altres aspectes que et permetran la comprensió global de la música, i això farà que gaudeixis plenament amb aquest art, que es  ala vegada llenguatge i comunicació. Aquests aspectes (llenguatge i instrument) formen part da la formació d’un músic professional o afeccionat.

Viu la música des de ben petit. Casinet

Educació artística per nens de 5 i 6 anys
L’objectiu principal és que el nen a través de ritmes, melodies, harmonies, cant cançons i moviment corporals sigui capaç de crear experiències vitals en què totes les seves facultats puguin ser expressades amb la música. S’exploraran els recursos creatius i expressius de la veu i dels instruments.

Nova assignatura a
l’escola

Aquest curs donem classes de trombó de vares, instrument de vent metall versàtil imprescindible a la gran orquestra simfònica, bandes i música moderna.

T’agradaria tocar el contrabaix?
Et deixem l’instrument de forma gratuïta, disposem de diferents mides a partir de 7 anys.

Activitats Anuals

L’escola porta més de 80 anys organitzant concerts i activitats musicals.
Les més destacades son: el concert de Nadal i el concert de fi de curs on més de 700 persones gaudeixin d’una vetlla musical sense precedents.
El concert anual de professors també és una de les notes més destacades.
Durant el curs s’organitzen moltes audicions, concerts i col·laboracions amb altres entitats on participen tots els alumnes.