Escola de música | Trets d'identitat

La missió de l’escola és que els alumnes iniciïn una formació musical de qualitat per tal que, aquells alumnes que tinguin la voluntat i les aptituds per fer-ho puguin arribar a obtenir el títol de Grau Professional a qualsevol conservatori. Això comença aplicant uns trets d’identitat propis de la nostra escola de música.
 

L’Escola es manifesta com un centre on es potencien valors fonamental de la societat com la solidaritat, el respecte, la tolerància, la sensibilitat, la disciplina i la voluntat auto superació. La llengua vehicular, a les diferents matèries dins l’àmbit musical a l’Escola, és el català.

Tan pel que fa a la pràctica instrumental com al llenguatge musical es potencia un ensenyament basat en l’experimentació, la participació i la creativitat. L’ instrument és l’eix vertebrador de l’ensenyament: on, a banda de la classe individual, es potencien la participació en l’Orquestra de l’Escola, al Grup de Guitarres, així com a les diferents formacions de cambra que existeixen al centre.
Els ensenyaments s’adeqüen, en el possible, a les característiques de l’alumnat (edat, facultats naturals...). Es vol afavorir la millora dels alumnes com a músics i com a persones tenint en compte cers aspectes:

- Una educació musical integral que ajudi a formar dins la persona valors de participació.
- La motivació per l’aprenentatge.
- L’esperit de recerca transmès a l’alumnat en totes les àrees: interpretació, creació, ... per crea curiositat, necessitat de saber més...
- Dinamització cultural:

1) Audicions regulars dels alumnes.
2) Concerts de Professors.
3) Diferents cursos, conferencies...

 

La importància del llenguatge

L’estudi de l’instrument necessita del llenguatge musical per poder progressar. No hi ha prou amb el temps que dediques al teu instrument. Cal desenvolupar també altres aspectes que et permetran la comprensió global de la música, i això farà que gaudeixis plenament amb aquest art, que es  ala vegada llenguatge i comunicació. Aquests aspectes (llenguatge i instrument) formen part da la formació d’un músic professional o afeccionat.

Viu la música des de ben petit. Casinet

Educació artística per nens de 5 i 6 anys
L’objectiu principal és que el nen a través de ritmes, melodies, harmonies, cant cançons i moviment corporals sigui capaç de crear experiències vitals en què totes les seves facultats puguin ser expressades amb la música. S’exploraran els recursos creatius i expressius de la veu i dels instruments.

Nova assignatura a
l’escola

Aquest curs donem classes de trombó de vares, instrument de vent metall versàtil imprescindible a la gran orquestra simfònica, bandes i música moderna.

T’agradaria tocar el contrabaix?
Et deixem l’instrument de forma gratuïta, disposem de diferents mides a partir de 7 anys.

Activitats Anuals

L’escola porta més de 80 anys organitzant concerts i activitats musicals.
Les més destacades son: el concert de Nadal i el concert de fi de curs on més de 700 persones gaudeixin d’una vetlla musical sense precedents.
El concert anual de professors també és una de les notes més destacades.
Durant el curs s’organitzen moltes audicions, concerts i col·laboracions amb altres entitats on participen tots els alumnes.