Escola de música | Objectius

L'objectiu fonamental de l'escola és proporcionar una formació musical integral, ja sigui per als alumnes que amb aquest aprenentatge es plantegin una possible sortida professional, o per aquells altres que s'ho plantegin com una formació personal.

Entenem per formació integral aquella que proporcionarà al nen l'aprenentatge musical suficient perquè, en primer lloc, practiqui i desenvolupi la música que viu en el seu entorn social i amb la qual se sent identificat i, en segon lloc, l'aprenentatge d'altres estils de música que enriqueixin la seva formació musical, cultivant amb tots dos casos la creativitat del nen a través de la improvisació, educant l'oïda de manera immediata i deixant sempre que el nen projecti la seva personalitat en la música que està interpretant.

De tota manera, l'aprenentatge musical ha d'estar al servei del desenvolupament de la personalitat del nen i mai ha de ser un fi per ell mateix. Aquest plantejament és el que ha de determinar en cada moment el tipus de programacions, activitats i, en definitiva, tota la vida escolar del centre. Per portar-ho a la pràctica, haurem de parlar d'objectius individuals i contextualitzar-los en la realitat de cada nen.

A part d'aquests objectius específics, amb caràcter general, l'escola de música dinamitzarà la vida musical de la localitat, participant i integrant-se en nombrosos actes socials, cooperant amb les diferents institucions de la localitat i destacant-ne la importància dels centres educatius.

Dins del que entenem com a formació bàsica de 1' alumne fins al moment en el qual s'hauria de fer una especialització concreta per al tipus de música, creiem que és erroni plantejar-ne els diferents tipus (clàssica, pop, folklòrica ...) com quelcom separat, ja que en el fons, les diferències entre aquestes estils són molt més petites del que semblen a primera vista. Aquest plantejament requereix un professorat amb una formació adient a aquest programa, que no implica fonamentalment l'adquisició de nous coneixements sinó la utilització dels que ja es tenen d'una manera més àmplia i musical, de tal manera que s'aconsegueixi més llibertat d'expressió musical en la majoria dels casos, que connectaria amb la llibertat pròpia de l'individu i la seva projecció social.
Lògicament, estem parlant d'una formació bàsica en la qual no tindria lloc l'especialització que després l'alumne volgués fer en el camp de la música moderna, en la qual sí que es necessitaria un professorat especialitzat.

• Estimular l’ensenyament creatiu i imaginatiu propi d’una activitat artística.
• Desenvolupar la iniciativa personal i l’esperit participatiu dins i fora del centre.
• Oferir diferents programes, orientats a cobrir les necessitats especifiques de cada col•lectiu i franja d’aprenentatge d’acord amb els diferents perfils i demandes de l’alumnat.
• Inserir l’acció educativa musical en el nostre context sociocultural.
• Dissenyar les pautes per adquirir els coneixements tècnics i d’expressivitat propis de cada nivell.

• Fer de la música un fet quotidià per l’alumne i les seves famílies.
• Entendre la música en la seva expressió individual i col•lectiva.
• Despertar curiositat i interès envers el fet musical.
• Fomentar l’ importància d’un estudi regular i constant.
• Incitar l’alumne a interpretar davant el públic.
• Adquirir un nivell que permeti als alumnes afrontar amb èxit la realització de les proves d’accés a Grau Professional.

• Proporcionar a l’alumnat un suport personal i acadèmic durant tota l’etapa de formació musical al centre.
• Afavorir una correcta coordinació entre tots els professors.
• Fomentar la creativitat i participació de l’alumnat.

• Generar il•lusió per tal que tan els professors com el personal no docent, els pares i el alumnes participin en la dinamització del centre per mitjà de: claustres, reunions de cicle, i altres tipus d’actes i activitats diverses.
• Fomentar la participació de la família mitjançant entrevistes amb els pares de l’alumnat.
• Aconseguir un bon ambient de treball que estimuli la cooperació entre tots els membres del centre.
• Vetllar pel paper com a centre de referència en la dinamització cultural de la ciutat.
• Generar propostes de col•laboració amb altres centres e institucions.

 

La importància del llenguatge

L’estudi de l’instrument necessita del llenguatge musical per poder progressar. No hi ha prou amb el temps que dediques al teu instrument. Cal desenvolupar també altres aspectes que et permetran la comprensió global de la música, i això farà que gaudeixis plenament amb aquest art, que es  ala vegada llenguatge i comunicació. Aquests aspectes (llenguatge i instrument) formen part da la formació d’un músic professional o afeccionat.

Viu la música des de ben petit. Casinet

Educació artística per nens de 5 i 6 anys
L’objectiu principal és que el nen a través de ritmes, melodies, harmonies, cant cançons i moviment corporals sigui capaç de crear experiències vitals en què totes les seves facultats puguin ser expressades amb la música. S’exploraran els recursos creatius i expressius de la veu i dels instruments.

Nova assignatura a
l’escola

Aquest curs donem classes de trombó de vares, instrument de vent metall versàtil imprescindible a la gran orquestra simfònica, bandes i música moderna.

T’agradaria tocar el contrabaix?
Et deixem l’instrument de forma gratuïta, disposem de diferents mides a partir de 7 anys.

Activitats Anuals

L’escola porta més de 80 anys organitzant concerts i activitats musicals.
Les més destacades son: el concert de Nadal i el concert de fi de curs on més de 700 persones gaudeixin d’una vetlla musical sense precedents.
El concert anual de professors també és una de les notes més destacades.
Durant el curs s’organitzen moltes audicions, concerts i col·laboracions amb altres entitats on participen tots els alumnes.