Escola de música | Pla d'estudis

L’objectiu del Casinet és començar a sensibilitzar els nens i nenes endinsant-los al món de la música perquè gaudeixin amb i de la música. Amb el Casinet els nens tenen la oportunitat d'experimentar noves sensacions, despertar-los interès, motivar-los perquè aprenguin noves coses. Els continguts que es treballen al llarg d'aquests dos anys s'estructuren en 5 blocs: audició, cançó - veu, llenguatge musical, educació de l'oïda i moviment i dansa. En finalitzar aquest període els alumnes han d'haver assimilat i interioritzat els conceptes més bàsics i elementals de la música. Creiem que el Casinet és una de les etapes més importants de la mainada, ja que és on reben el primer contacte amb la música. Es imprescindible en l'educació d'un infant la música, la cançó, el moviment corporal o la psicomotricitat. En les classes de Casinet es treballa i s'aprofundeix amb tots aquests conceptes intentant que s'assoleixin de manera satisfactòria.

Inici del camí cap a una formació musical completa i enriquidora. Els estudis elementals permeten a l’alumne prendre consciència del fet musical com una eina efectiva per la formació integral del músic i de la persona. Durant aquesta etapa l’alumne ha d’assolir un nivell adequat per tal de ser capaç d’afrontar les proves d’accés a Grau Professional de qualsevol conservatori. Per tal que això sigui possible l’alumne treballarà des de els primer cursos:

- Solfeig
- Dictat (melòdic, rítmic i harmònic)
- Educació de l’oïda
- Cant Coral
- Teoria musical bàsica
- Historia de la música
- Audició i anàlisi

Durant aquesta etapa els alumnes de l’escola són encaminats cap a una formació professional. La superació de cadascun d’aquests cursos capacita a l’alumne per fer la prova d’accés al conservatori. Els cursos que els alumnes poden portar a terme a l’escola durant aquest període són: 1r Cicle de Grau Professional (1r i 2n curs) i 2n Cicle de Grau Professional (3r i 4r curs)

Les classes de llenguatge musical modern, son un complement necessari i imprescindible per que 1' alumne pugui anar desenvolupant el coneixement del seu instrument i la seva capacitat per à comprendre i desenvolupar-se dins les seves activitats musicals. Son classes col•lectives destinades a tots els instrumentistes i fonamentals per tal de facilitar la comunicació entre els músics. L'objectiu d'aquestes classes és la formació de l'alumne pel que fa à educació de l'oïda, educació rítmica, la lectura i anàlisi de partitures . Contràriament al que es pot pensar moltes vegades dins la musicà moderna, es del tot necessari adquirir aquests coneixements ja que son la eina bàsica per poder entendre el que s'està tocant i à l'hora, poder comunicar-se i interactuar amb altres músics. Els continguts d'aquesta assignatura són:

- Solfeig Rítmic
- Lectura
- Educació De L'oïda
- Teoria De La Música Moderna
- Audició
- Anàlisi

Formació musical completa per tots aquells adults que vulguin començar o enriquir els seus coneixements musicals.

La importància del llenguatge

L’estudi de l’instrument necessita del llenguatge musical per poder progressar. No hi ha prou amb el temps que dediques al teu instrument. Cal desenvolupar també altres aspectes que et permetran la comprensió global de la música, i això farà que gaudeixis plenament amb aquest art, que es  ala vegada llenguatge i comunicació. Aquests aspectes (llenguatge i instrument) formen part da la formació d’un músic professional o afeccionat.

Viu la música des de ben petit. Casinet

Educació artística per nens de 5 i 6 anys
L’objectiu principal és que el nen a través de ritmes, melodies, harmonies, cant cançons i moviment corporals sigui capaç de crear experiències vitals en què totes les seves facultats puguin ser expressades amb la música. S’exploraran els recursos creatius i expressius de la veu i dels instruments.

Nova assignatura a
l’escola

Aquest curs donem classes de trombó de vares, instrument de vent metall versàtil imprescindible a la gran orquestra simfònica, bandes i música moderna.

T’agradaria tocar el contrabaix?
Et deixem l’instrument de forma gratuïta, disposem de diferents mides a partir de 7 anys.

Activitats Anuals

L’escola porta més de 80 anys organitzant concerts i activitats musicals.
Les més destacades son: el concert de Nadal i el concert de fi de curs on més de 700 persones gaudeixin d’una vetlla musical sense precedents.
El concert anual de professors també és una de les notes més destacades.
Durant el curs s’organitzen moltes audicions, concerts i col·laboracions amb altres entitats on participen tots els alumnes.